Volná pracovní místa:

Školní asistent

Od 1. 1. 2018 přijmeme na celý úvazek kolegyni/kolegu na pozici školního asistenta. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a znalost českého jazyka v rozsahu stejném jako je tomu u pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění.
 
Předpoklad odborné způsobilosti splní uchazeč: 
  • středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným nebo vysokoškolským a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga,
  • středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga,
  • středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga, 
  • středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga,
  • základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga. 
Náplň práce:
  • poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení apod. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte. 
  • zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházkydětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti dítěte, případně o potřebě s dítětem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů. 
  • poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení, nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání. Dále např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podpora dětí při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.