Organizace dne

6:00

9:30

Dopolední programový blok - příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, včetně pohybových aktivit

8:30

9:00

dopolední svačina

9:30

11:30

vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada), příp. v prostorách školy nebo jiných prostorách

11:30

12:15

oběd a osobní hygiena dětí

12:15

14:00

spánek a odpočinek dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15

14:30

odpolední svačina

14:00

17:00

Odpolední programový blok - spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností), individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky v budově školy, nebo na školní zahradě