O naší škole

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace o mateřské škole:

Počet tříd:

4, z toho 1 třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona (pro děti se závažnými řečovými vadami)

Nejvyšší povolený počet dětí:

95

Přijímání dětí s potřebou podpůrných opatření:

ano

Počet učitelů:

10 (VŠ – 5, z toho 1 MD, VOŠ – 1, SŠ – 4)

Přítomnost specialistů:

speciální pedagog – logopedický asistent, speciální pedagog, koordinátor EVVO,

Počet ostatních pedagogických pracovníků:

2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent,

Přijímání dětí mladších 3 let:

ano

Bezbariérový přístup:

ne

Umístění školy v obci:

širší centrum, klidová přírodní zóna

Dopravní dostupnost:

MHD, pohodlný přístup z dostupného parkoviště

Druh provozu:

celodenní

Škola je otevřena od-do:

6:00 – 17:00 hodin

Měsíční úplata/školné v Kč:

300,- Kč

Specifické akce školy (pravidelné):

tematické/projektové dny,

tvořivé dílny se sezónním zaměřením,

exkurze,

návštěvy kulturních akcí,

sportovní dny, výlety (pěší turistika, poznávací zaměření)

oslavy narozenin, tradičních svátků a významných dnů v kalendáři,

slavnosti/akademie,

Zapojení ve specifických programech:

pilotní škola v projektu Podpory práce učitelů - při NÚV, síť škol Mrkvička - EVVO, Nadace Proměny - Zahrada hrou, Rodiče vítáni, Celé česko čte dětem, Zdravá 5, Prima Vizus,

Domácí spolupráce:

praxe studentů SŠ, poradenská pracoviště, základní školy, ZUŠ, kulturně-vzdělávací zařízení, VŠ, integrované záchranné složky - hasiči, zdravotníci, Policie ČR, Městská policie, výměnné stáže pedagogů v mateřských školách v ČR i v zahraničí

Školní jídelna/výdejna:

vlastní v budově školy

Kapacita školní jídelny:

170 stravovaných

Možnost výběru z více jídel:

ne

Dietní stravování:

ano

Cena oběda v Kč:

31,- Kč pro děti s běžnou stravou, 34,- Kč pro děti s dietou 

Dlouhodobé záměry školy:

  • z revitalizovat školní zahradu,
  • zapojit se do projektů souvisejících s environmentální výchovou,
  • vybudovat bezproblémové a spolehlivé prostředí pro fungování moderních interaktivních ICT technologií,
  • poskytovat pedagogům možnost trvalého profesního rozvoje prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe v rámci školy, mezi školami navzájem, prostřednictvím IT technologií a účastí na seminářích.