Seznamování se s cizím jazykem

Učení se cizímu jazyku je složitý proces, který je determinovaný mnohými vnějšími a vnitřními faktory. Není podstatný věk, ale kvalita pedagogického působení a odlišné interakce, do kterých se dítě v procesu učení se cizímu jazyku dostává. S ohledem na vnitřní možnosti (zajištění vhodných pedagogů) není výuka angličtiny součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy. 

Na opakované přání zejména rodičů zajišťujeme, resp. zprostředkováváme seznamování se s anglickým jazykem, externě.

Výuka probíhá 1x týdně od 13:00 hodin (v pondělí – pokročilí, ve středu – začátečníci) v prostorách vstupní chodby ve skupince max. po 10 dětech dle věku a trvá cca 45 minut. Zajišťuje ji externí lektor (Alena Moravcová – externí lektor bez pedagogického vzdělání (2,5 letý studijní pobyt v Londýně, Cambrige certifikát CFE, zkušenosti s výukou dětí, maminka malého školáka). Kontakt: aj.moravcova@seznam.cz , tel. 732 707 991)., který v průběhu lekce zodpovídá za svěřené dítě, a to za úplatu (pololetí 17 lekcí za 850,- Kč. Lze platit i ve dvou splátkách). O průběhu lekce, plánovaných tématech, potřebných pomůckách, platbách i průběžných informacích o dosahovaných výsledcích informuje rodiče lektorka telefonicky nebo e-mailem.

Lektorka si v uvedený den a čas převezme ze třídy a po skončení lekce odvede zpět. V tuto dobu učitelka nezodpovídá za bezpečnost dítěte. Rodiče vyjadřují svůj souhlas s touto formou vzdělávání písemně v přihlášce.

Lekce je sestavena tak, aby dítě pozitivně motivovala a podporovala přirozený proces učení se cizímu jazyku. Jednotlivé lekce jsou plné písniček, her, obrázků, hraček, výtvarných a pohybových aktivit. Činnosti se během hodiny střídají tak, aby děti udržely pozornost. Většina činností probíhá v pohybu nebo na koberci.

Aktivita je proto vhodná pro děti, které:

  • mají nižší potřebu spánku (aktivita probíhá od 13:00 hodin a není vhodné děti budit),
  • jsou adaptabilní (bezproblémově se zvládnou vyrovnat se změnami prostředí, dospělého), 
  • se dokážou delší dobu (po dobu lekce) soustředit,
  • mají osvojenu schopnost udržet přiměřeně dlouho (po dobu lekce) pozornost,
  • mají přiměřeně rozvinuté (bez řečových vad) řečové dovednosti.