Stimulační program Maxík určený pro předškoláky

23.11.2014 15:50

Milí rodiče,

v naší mateřské škole Vám nabízíme stimulační program Maxík. Jedná se o program, který je určen pro předškoláky a také pro děti s odloženou školní docházkou. 

Tento program pomáhá u dětí vytvářet správné pracovní návyky, které jim usnadní vstup do základní školy. Zároveň je součástí prevence pro poruchy učení (jako je dyslexie, dysgrafie atd.)  Skládá z 15 lekcí a je zaměřen na rozvoj tří oblastí.

1. Motorické schopnosti – cviky na rozvoj jemné i hrubé motoriky, udržení rovnováhy, správné sezení atd.

2. Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, grafomotorické cviky

3. Sluchové, zrakové vnímání a prostorová orientace

Kromě těchto tří oblastí se také pracuje s pozorností a soustředěností dítěte a podporují se jeho kognitivní funkce - například paměť či myšlení.

Tento stimulační program je nabízen dětem z Berušek a předškoláčkům z Pusinek. 

Probíhá pravidelně v Pusinkové třídě v tyto dny: pondělí, úterý a čtvrtek. 

Využíváme část doby po obědě po odpočinku (u nespících dětí od 12:30 do 13:00 hodin). Zaměřujeme se na  zkvalitnění jejich přípravy na vstup do základní školy. 

Je možné, aby se do programu zapojily i děti, které odcházejí po obědě domů. Pokud máte zájem o účast Vašich dětí v tomoto programu, múžete se domluvit s paní učitelkou v Beruškové nebo Pusinkové třídě.