Duben 2014

07.04.2014 08:06
  • 8. 4. 2014 - Kino od 9:30 hodin (Berušky). Vybíráme 30,- Kč. 
  • 15.4. 2014 - Plavání 
  • 16. 4. 2014 - od 10:00 hodin se část dětí ze školky zúčastní akce Mateřské školy "Klásek" - Vítání jara
  • 25. 4. - Výlet do Brodců - v 8.30 - ovečky, projížďka na koni, hry - předškoláci - Berušky a Pusinky
  • 24. 4. 2014 - poslední plavání
  • 28. 4. 2014 - Vyšetření zraku (Prima Vizus) od 9:00 hodin - jen pro přihlášené děti. V souvislosti s plánovaným vyšetřením žádáme rodiče, kteří chtějí nechat dítě vyšetřit, podepsali "formulář pro vyjádření souhlasu" a v mateřské škole uhradili poplatek Kč 150,- za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření, které přijdou do 14 dní od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.
  • 28.4.2014 - Berušky navštíví tvořivý program - Dobrodružství s uměním
  • 29. 4. 2014 - Dopravní hry - desetičlenné družstvo bude soutěžit za naši MŠ
  • 30. 4.2014 -  Čarodějnice v naší MŠ - soutěže, tanec  a rej