Na co se můžete těšit v dubnu 2018

29.03.2018 07:56

  2.4.Velikonoce

  3.4. POSLEDNÍ PLAVÁNÍ pro předškoláky z RYBIČEK a BERUŠEK - náhradní hodina

  4.4. Návštěva SPC Měcholupy - konzultace - PUSINKY

  4.4. JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 9:00 h - kdo má zájem, nahlásí  na své třídě

  9.4. - 13.4. RYBIČKY připravují program pro ostatní třídy - Ukliďme Česko

20.4. SLUNÍČKA připravují pro ostatní třídy Den Země - stromy

24.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 14:45 h

25.4. PUSINKY připravují pro ostatní třídy - Soutěž o nejhezčí klobouk pro čarodějnici

26.4. Dopravní hry na DOPRAVNÍM HŘIŠTI - vybraní zástupci z předškoláků

27.4. Návštěva SPC Měcholupy - konzultace - PUSINKY

30.4. BERUŠKY připravují pro ostatní třídy - Den tance

SLUNÍČKA

Klášter, Split - za zvířátky (dle počasí)

23.4. - Výlet do přírody - Den Země

Čarodějnický rej

PUSINKY

Každé úterý PLAVÁNÍ

19.4.Výlet pod Úhošť - koně

13.4. - Zahrady kolem nás - prohlídka prvních květin

18.4. - Jak to chodí na dvoře - užitková zvířata

RYBIČKY

  9.4. - Ptačí hudba na školní zahradě

19.4. - Svatý kopec - zkoumáme přírodu

Čarodějnice

BERUŠKY

  5.4. Návštěva knihkupectví - Den dětské knihy

9. - 13.4. - Pěší výlet pod Úhošť - pozorování ptactva

19.4. - Pěší výlet k Želině - Den Země - čistíme studánk