Informace k prázdninovému provozu

31.07.2016 09:41

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím k zajištění prázdninového provozu uvedeným viz. níže:

 

1.1.1. Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace zajišťuje v době od 1. 8. 2016 do 26. 8. 2016 (prázdninový provoz) provoz v zapůjčené mateřské škole, v budově B Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a v areálu mateřské školy. Mateřská škola zajišťuje provoz pouze předem přihlášeným dětem. 

1.1.2. V době prázdninového provozu od 1. 8. 2016 do 26. 8. 2016 platí Školní řád Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a Dodatek ke školnímu řádu-2016.pdf.

1.1.3. Doba pobytu dětí v mateřské škole a současně doba provozu části zapůjčené budovy školy a areálu školy (školní zahrada) je denně od 6:00 do 16:30 hodin.

1.1.4.  Děti a doprovázející osoby vstupují do areálu školy a do objektu vchodem u objektu B (od obchodu). Škola je otevřena do 8:00 hod, po osmé hodině provozní zaměstnankyně zamyká vchod a odemyká únikový vchod v přízemí objektu B. Tímto vchodem rovněž vstupují děti a doprovázející osoby, které svůj pozdější příchod předem ohlásily. Zvoní na zvonek a učitelka horní třídy je vpouští dovnitř. Učitelka má povinnost zkontrolovat, kdo vchází do objektu a zda také odešel (učitelka spolu s provozní zaměstnankyní).

1.1.5.  Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte vždy předchozí den učitelce, nejpozději však do 8: 00 hodin téhož dne na telefonním čísle 474 334 629 (školní jídelna MŠ Hvězdička).

1.1.6. Vzhledem ke stavebním pracím, které budou v mateřské škole probíhat, je nezbytné, aby všechny osoby dbaly zvýšené pozornosti při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Níže uvedené informace mohou být v důsledku aktuální situace změněny a to i ústím pokynem vedoucího zaměstnance.

 

V případě potřeby mne můžete kontaktovat na telefonním čísle 736 613 495 nebo prostřednictvím e-mailu: ms.ctyrlistek.kadan@gmail.com