Duben 2015

10.03.2015 09:22

 • 1.4. - ZDOBENÍ BŘÍZEK - RYBIČKY, PUSINKY I BERUŠKY začnou zdobit na náměstí břízky svými výrobky v 9. 40 min. Program začíná v 10.00
 • 2.4. - BERUŠKY - PLAVÁNÍ NENÍ - prázdniny
 • 7.4 - 8.4. - PUSINKY -  Jarní zahradní aktivity
 • 8.4. - RYBIČKY - Jarní úklid zahrady
 • 8.4. - BERUŠKY - VÝLETNÍČEK - dopolední pěší pochod na Úhošť se sběrem a hledání jarních květin do herbáře
 • 14.4. - poslední KINO - cena 30,- kč
 • 15.4. - RYBIČKY - Klášterní zahrada
 • 16. 4. 2015 v 11:00 hodin - navštíví MŠ pracovníci Prima Vizus. Mateřská škola se opět zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají na nás správně?“. V souvislosti s plánovaným vyšetřením žádáme rodiče, kteří chtějí nechat dítě vyšetřit, aby podepsali "formulář pro vyjádření souhlasu" a v mateřské škole uhradili poplatek Kč 150,- za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření, které přijdou do 14 dní od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření. www.screening.primavizus.cz/
 • 20.4. - PUSINKY - hradby - krmení ovcí.
 • 20.4. - BERUŠKY A RYBIČKY( při malém počtu dětí doplní PUSINKY ) - Výlet do Brodců - ovečky, koně a jízda na nich, trampolína, písek ,...
 • 23.4. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - soutěže, jízda na koloběžkách,... - pro určený počet předškoláků
 • 28.4. - DOBRODRUŽSTVÍ S UMĚNÍM - návštěva LŠU - BERUŠKY A PUSINKY
 • 28.4. - UČENÍ SE ZVÍŘÁTKY - pro všecny děti naší mš - ukázka domácích zvířat a přímý kontakt s nimi - vybíráme 55,- kč
 • 29.4. - ČARODĚJNICKÝ REJ v naší mš - divadlo ČTYŘLÍSTEK, soutěže v jízdě na koštěti, tanec  i ježibabská zumba.