Co nás čeká v listopadu

26.10.2015 16:43

2. 11.   PLANETÁRIUM, které přijede  za námi do mateřské školy  - cena 45,- Kč

3. 11.   VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ od 9:00 hodin proběhne fotografování předem nahlášených dětí - 250,- Kč

3. 11.   BERUŠKY A PUSINKY - jdeme se podívat na naše PRVŇÁČKY – v 10:00 hodin

4. 11.   PUSINKY - dopoledne v maskách a pouštění draka (dle větrné korouhvičky

5. 11.   ZAHÁJENÍ PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU - nahlášené děti, s sebou: větší ručník, koupací čepici, plavky, dívky s dlouhými vlasy gumičky - vše do batohu na záda, kdo potřebuje vystavit POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU - prosíme nahlásit co nejdříve na třídě,

5. 11.   BERUŠKY, PUSINKY A RYBIČKY - STRAŠIDELNÉ SPANÍ - kdo má zájem vyzkoušet si jak to vypadá uvnitř školky, když se setmí, pozorovat hvězdy a spát až do rána ve své postýlce, toho čekáme v 18,30 hodin u školky.

6. 11.   PUSINKY A BERUŠKY - podzemní chodby KADAŇSKÉHO HRADU - pokračování ve hledání duchů a tajemna J - prohlídka v rámci akce MĚSTSKÉHO MUZEA v Kadani

12. 11.  PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK (pokračování)

19. 11.  PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK (pokračování)

20. 11.  KINO - BERUŠKY, PUSINKY, RYBIČKY - cena 30,- Kč

23. 11.  NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE v MŠ (i město má svá pravidla: seznámení s dopravními značkami, přecházením, apod.),

24. 11.  divadlo v MŠ - JAK CACHTÁLEK ZACHRÁNIL VÁNOČNÍHO KAPRA - cena 35,- Kč

26. 11.  PŘEPLAVECKÝ VÝCVIK (pokračování)

SLUNÍČKA - pokračují ve hře s přírodním materiálem, ve výrobě draka z listí, v pozorování podzimních změn v přírodě - proč?, zaměří se na prevenci zdraví (vhodné oblečení, pohyb,…).

RYBIČKY „posilují“ dušičky a hledají dobrého ducha :-), všímají si proměn v přírodě (barvy, tvary, plody), poznávají přírodní zákonitosti ve vazbě na vztahy ve třídě (síla, shody a rozdíly, pomoc) v kontextu blížících se svátků dušiček.