Co nás čeká v březnu 2016

25.02.2016 17:06
  •  29. 2. - 4.3. - ČTYŘLÍSTKOVÝ LYŽÁČEK - 4.3. Lyžařský závod
  •   1.3.   - Návštěva ze ŠVÉDSKA ve 13,00 hod
  •   7. 3.  - STŘELNICE - O Balynce, dobrém štěněti ( ekologická pohádka - třídění odpadů ) - cena 20,- Kč - BERUŠKY, RYBIČKY, PUSINKY
  • 18. 3. -  KINO - cena 30,-Kč - PUSINKY, RYBIČKY A BERUŠKY
  • 21. 3. -  Divadlo v mateřské škole - ONDŘEJ - Čtvero ročních dob - cena 40,- Kč
  • 22 . 3. - VÍTÁNÍ JARA - divadlo Čtyřlístek, zpěv jarních písní, jarní ZUMBA
  • 22 . 3. - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI - zveme tímto všechny rodiče i prarodiče nejen k malování vajíček
  • 23. 3. -  ZDOBENÍ BŘÍZEK na náměstí - BERUŠKY - zdobení stromků, doprovod. program, PUSINKY A RYBIČKY - morální podpora a pomoc

SLUNÍČKA - téma Sluníčko se probudilo - toulky předjařím = pomocí pozorování, objevování pohádek pozorovat změny živé i neživé přírody ve všech jejich formách a osvojit si poznatky, proč je nutné ji chránit.

RYBIČKY - téma  Kam s nimi, aneb Jak správně třídit odpady a vše co s tím souvisí - exkurse na KADAŇSKÝ stupeň,  Turistická výprava k vodojemu na Svatém kopečku.

PUSINKY - téma Svátky jara máme rádi, s přírodou jsme kamarádi - Kadaňský stupeň - jarní naplaveniny - EKO, Vrbové proutky - cesta za řeku, Sněženkové zátiší - jarní zdobení

BERUŠKY - téma Tělo bude sportovat, třídit a recyklovat, o Velikonocích vajíčka sbírat a malovat - Pěší výlet po SPORTOVIŠTÍCH v Kadani - 1.3. , Pěší výlet směr ELEKTRÁRNA PRŮNÉŘOV - 8.3.